Leveringsvoorwaarden

Hier zullen wij kort onze leveringsvoorwaarden uiteenzetten:

Rechtstreekse levering 

- Indien onze producten rechtstreeks geleverd worden vanaf de fabrikant (lees: standaard producten), dient het volledige bedrag op onze rekening te worden overgemaakt. De reden hiervan luidt als volgt: In verband met de veiligheid van de chauffeurs, zijn deze niet meer bevoegd om geld in ontvangst te mogen nemen. 

- Bij rechtstreekse leveringen vanaf de leverancier, dient er een grote vrachtwagen bij u in de straat te kunnen komen. De bereikbaarheid dient goed te zijn.

Maatwerkconstructies

- Al onze houtbouw maatwerkconstructies worden zonder opbouwbeschrijving geleverd. Het is helaas niet mogelijk om voor iedere, afzonderlijk bouwwerk een montagehandleiding te schrijven.

- Met maatwerkconstucties hanteren wij ten alle tijde de 15-40-40-5 maatstaaf. Het geen inhoudt: 15% aanbetaling bij opdracht (daarvoor krijgt u aanzichtstekeningen ter goedkeuring). 40% voor aanvang werkzaamheden in de werkplaats. 40% voor aanvang werkzaamheden op locatie. De laatste 5% bij oplevering van het project.

- Eveneens dient de toegankelijkheid tot de bouwplaats vrij toegankelijk te wezen.